Acasa Actualitate Ce probleme ridică gestionarea ineficientă a deșeurilor la nivelul companiilor industriale?

Ce probleme ridică gestionarea ineficientă a deșeurilor la nivelul companiilor industriale?

Autor: admin

Fără îndoială, gestionarea ineficienta a deseurilor determina serioase probleme la nivelul mediului, fiind o amenințare pentru acesta, pe fondul contaminării constante a solului, aerului și a apei. 

Este cunoscut faptul că printre cei mai mari producători de deșeuri atât periculoase, cât și nepericuloase sunt companiile care activează în diverse sectoare industriale. Indiferent că vorbim de fabrici, combinate siderurgice, producători de cabluri sau alte firme industriale, toate se află în poziția de generator de deșeuri, ele producând un impact major la nivelul mediului și sănătății populației. 

Prin urmare, ele trebuie să funcționeze în baza unui sistem de management de mediu eficient elaborat, care să asigure un impact cât mai mic asupra mediului înconjurător. Însă, de cele mai multe ori, resursele limitate ale companiilor sunt utilizate cu scopul de a soluționa dificultățile birocratice legate de protecția mediului și nu de a îmbunătăți managementul de mediu implementat la nivel de organizație.

Implementarea unui sistem de management de mediu – O prioritate pentru companiile din sectorul industrial

O companie industrială care aplică un sistem de management de mediu eficient se va bucura de multiple avantaje, printre care

 • Îmbunătățirea calității mediului;
 • Creșterea performanței de mediu la nivel organizațional; 
 • Controlul mult mai facil al proceselor operaționale;
 • Gestionarea eficientă a riscurilor de mediu.

În plus, un astfel de management identifică soluțiile de îmbunătățire a performanțelor de mediu, pe fondul direcțiilor noi de mediu, stabilite la nivel global. Totodată, la nivel de companie, implementarea sistemului garantează angajaților și partenerilor de business că:

 • Firma se asigură de respectarea obligațiilor de mediu prevăzute în cadrul legislativ;
 • Este subliniată importanța prevenției în detrimentul măsurilor corective la nivel organizațional;
 • Se promovează tranziția către economia verde.

Care sunt problemele principale generate de gestionarea ineficienta a deseurilor?

O gestionare necorespunzătoare a deșeurilor generează multiple complicații la nivel organizațional. Printre problemele cu un nivel ridicat de complexitate menționăm:

 • Creșterea amprentei de carbon;
 • Imposibilitatea de a desfășura activitatea în parametrii normali;
 • Expunerea constantă a personalului la riscuri profesionale;
 • Neconformitatea cu legislația de mediu.

Nealinierea activității la prevederile legale de mediu ridică cele mai mari probleme, iar în cazul companiilor industriale, efectele generate sunt devastatoare. Ele fiind în poziția de generator/deținător de deșeuri, companiile industriale trebuie să își respecte obligațiile de mediu pentru a nu se confrunta ulterior cu sancțiuni sau chiar suspendarea activității pe termen nedefinit.

Spre exemplu, evidenta deseurilor prezintă un rol primordial în procesul de gestionare eficientă și sustenabilă a lor. Mai precis, evidența explicită a cantității și a naturii deșeurilor permite un control mult mai eficient al acestora, garantând o conduită mult mai responsabilă în privința gestionării lor.

 

În concluzie, una dintre prioritățile de mediu ale companiilor industriale este asigurarea respectării cadrului legal în vigoare, implementând strategii și măsuri de mediu sigure, eficiente și sustenabile.

 

Articole relevante