Acasa Actualitate Importanța dezvoltării resurselor umane prin conceptul de învățare continuă

Importanța dezvoltării resurselor umane prin conceptul de învățare continuă

Autor: admin

În contextul economic actual, companiile sunt interesate de dezvoltarea resursei umane. Au loc numeroase schimbări în mediul de afaceri, iar firmele sunt în poziția în care regândesc programul de formare și dezvoltare a angajaților.

În ce constă învățarea continuă?

Formarea unei culturi ce implică învățarea continuă, susține ideea dezvoltării capitalului uman. Învățarea pe parcursul vieții reprezintă o noutate și este o parte importantă a dezvoltării resurselor umane, ce include toate activitățile de învățare. 

Învățarea implică un demers efectuat de o persoană cu scopul de a acumula informații noi și de a-și forma anumite deprinderi. Prin intermediul învățării se dezvoltă:

 • încrederea în sine;
 • responsabilitatea socială;
 • abilități sociale.

Aceste abilități și competențe profesionale au o contribuție importantă în:

 • dezvoltarea personală și profesională a capitalului uman;
 • integrarea mai facilă pe piața forței de muncă.

Educația permanentă este văzută ca o investiție constantă în ceea ce privește capitalul uman. Pentru a deține un caracter global, este esențial ca învățarea să  îmbine echilibrat cele trei forme ale sale:

 • Învățarea formală – se realizează în instituții de învățământ și se bazează pe un plan școlar bine pus la punct;
 • Învățarea nonformală – are loc în organizații culturale și implică o participare voluntară;
 • Învățarea informală – este rezultată din activități realizate zilnic sau din experiențe cotidiene: mass-media, cărți dezvoltare personală, discuții în familii etc.

Ce rol ocupă dezvoltarea profesională în cadrul unei firme?

Progresul profesional este una dintre condițiile de bază pentru ca resursa umană să fie performantă. Din perspectiva companiei, dezvoltarea continuă a angajaților este o cheie importantă în ceea ce privește creșterea calității pentru a rezista acestor schimbări din mediul economic.

Acest demers al dezvoltării capitalului uman include ansamblul activităților strategice, plecând de la planul de recrutare, planul de retenție și ajungând la planuri de carieră. Toate aceste acțiuni privesc dezvoltarea organizațională.

Formarea și perfecționarea trebuie înțelese ca un proces permanent, ce va avea în vedere schimbările ce se petrec în mediul economic.

În ultimii ani, s-a identificat o dezvoltare a activităților ce vizează: 

 • managementul schimbării;
 • dezvoltarea organizațională;
 • dezvoltarea individuală.

Aceste oportunități de îmbunătățire a capitalului uman conduc la o:

 • consolidare a cunoștințelor și a abilităților profesionale; 
 • stimulare privind accesul la sesiuni de învățare atât formală, cât și informală.

Concluzie 

Dezvoltarea angajaților prin învățarea continuă devine un instrument important în creșterea performanțelor la nivel de companie. Planul de management al resurselor umane dintr-o firmă trebuie să aibă în vedere strategii de motivare a angajaților pentru a  obține performanță.

Articole relevante