Acasa Actualitate Este necesara autorizatie de mediu pentru spalatorie auto?

Este necesara autorizatie de mediu pentru spalatorie auto?

Autor: admin

În România, desfășurarea unei activități comerciale precum o spălătorie auto necesită obținerea autorizației de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Această autorizație reprezintă un instrument important pentru protejarea mediului înconjurător, fiind acordată de către autoritățile competente după evaluarea impactului activității asupra mediului. 

Prin obținerea autorizației de mediu, proprietarii de spălătorii auto sunt obligați să respecte o serie de condiții și cerințe privind reducerea impactului negativ asupra mediului, cum ar fi:

  • gestionarea corespunzătoare a deșeurilor;
  • utilizarea substanțelor chimice în mod responsabil;
  • monitorizarea emisiilor de gaze poluante. 

Procedura de obținere a autorizației de mediu pentru o spălătorie auto

Având în vedere particularitățile activității desfășurate în cadrul unei spălătorii auto, autoritățile competente impun proprietarilor îndeplinirea unor obligații de mediu, printre care și realizarea procedurii de obținere autorizatie mediu.

În cazul unei spălătorii auto, autorizația de mediu este esențială pentru a monitoriza și diminua efectele activității asupra mediului și pentru a asigura ca aceasta este desfășurată în conformitate cu reglementările de mediu. 

Ținând cont că această activitate este inclusă în lista activităților cu impact asupra mediului (consultă Ordinul 1798/2007), aceasta trebuie autorizată înainte de începerea efectivă.

În acest context, proprietarii de spălătorii auto trebuie să întocmească și să depună mai multe acte la Agenția pentru Protecția Mediului din raza localității sau a județului unde urmează să se realizeze activitatea.

Printre documentele necesare menționăm: acte societate, Cerere de eliberare a autorizației, fișa de prezentare, dovada deținerii spațiului, plan amplasament/situație etc.

Etape în eliberarea autorizatiei de mediu

Procesul de obținere a autorizației de mediu pentru o spălătorie auto începe cu întocmirea unei documentații complete care să cuprindă informații specifice despre activitatea prestată și măsurile luate pentru protecția mediului. 

Fișa de prezentare reprezintă un act cheie, ce conține date importante privind sursele de poluare, gestiunea deșeurilor sau a substanțelor periculoase utilizate și multe alte aspecte privind evaluarea activității din punct de vedere mediu.

Următorul pas este depunerea documentației.

Cele mai citite articole

Aceasta trebuie depusă la autoritatea competentă, care va efectua o verificare preliminară  pentru a se asigura că documentația este completă și în regulă. 

De asemenea, odată cu depunerea fizică a dosarului, trebuie realizată și depunerea online a documentelor în sistemul integrat de mediu (SIM). Respectarea acestor etape este esențială pentru obținerea autorizației de mediu necesare desfășurării activității.

După depunerea actelor, următoare etapă o constă vizita reprezentanților agenției de mediu pe amplasament.

Aceasta are drept scop asigurarea că documentația depusă corespunde cu ceea ce se regăsește la fața locului. În urma vizitei se întocmește un proces verbal de conformitate sau neconformitate, iar dacă se constată neconformități, titularul activității trebuie să ia măsurile necesare pentru a le remedia.

După finalizarea acestor etape, autoritatea competentă poate emite autorizația de mediu. Potrivit legislației în vigoare, termenul legal de eliberare a autorizației de mediu este de maxim 90 de zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet. 

În această perioadă, autoritatea competentă analizează documentația depusă și efectuează verificări suplimentare pentru a se asigura că activitatea va fi desfășurată în conformitate cu prevederile legale.

Este important că solicitantul să furnizeze toate informațiile necesare și să respecte cerințele de mediu pentru a evita întârzieri în procesul de obținere a autorizației de mediu.

Concluzii

Obținerea și reînnoirea autorizației de mediu poate fi o sarcină  complexă și dificilă pentru orice întreprinzător, indiferent de domeniul de activitate. 

De aceea, este important să aceștia să aibă sprijinul unor specialiști în domeniu, care să-i ajute la îndeplinirea cerințelor legale și asigurarea conformității cu reglementările de mediu. 

 

Compania EnviroCons este partenerul de încredere în acest proces, punând la dispoziție expertiza și cunoștințele necesare pentru a asigura o aliniere la cadrul legal și o îmbunătățire a performanțelor de mediu, la nivel de business.

Specialiștii EnviroCons oferă soluții complete și eficiente pentru a obține sau revizui autorizația de mediu, astfel încât activitatea clienților să se desfășoare în conformitate cu reglementările legale, iar viza anuală să fie asigurată în timp util.

Cele mai citite articole

Articole relevante